stiff limb syndrom priznaky projevy symptomy pricina lecbaStiff-limb syndrom (anglicky Stiff-Limb Syndrome) je vzácné autoimunitní onemocnění nervového systému, jehož podkladem je porucha nervových buněk v míše (míšních motoneuronů). Charakteristickými projevy je ztuhlost (rigidita) svalů jedné či obou končetin, častěji dolních, provázené občasnými bolestivými svalovými křečemi. Je jednou z variant stiff-person syndromu, který kromě končetin postihuje i svaly trupu.

Onemocnění je nevyléčitelné, při včasném odhalení a léčbě je ale možno pacientovi výrazně zlepšit kvalitu života.

Diagnostika: je založena na klinickém obrazu nemoci, vyšetření svalové aktivity EMG (elektromyogram) a vyšetření protilátek proti glutamátdekarboxyláze, které jsou ve většině případů přítomny.

Léčba: používá se imunomodulační terapie (intravenózní imunoglobuliny, rituximab), plazmaferéza, pomoci také mohou benzodiazepiny a baklofen.

 

Jak se projevuje stiff-limb syndrom – příznaky, projevy, symptomy:

  • ztuhlost (rigidita) svalů jedné nebo obou končetin, častěji dolních

  • bolestivé svalové křeče

  • častěji jsou postižené akrální (okrajové) svaly končetin

  • možné šíření proximálně (směrem nahoru) až na svaly břišní a bederní oblasti

  • chronická bolest

  • svalové spasmy (stahy) vyvolané taktilním, emočním, sluchovým či pohybovým podnětem

  • spasmy mohou trvat minuty až hodiny

  • chlad, infekce a stres zhoršují symptomy

  • poruchy chůze a pohyblivosti

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny