opsi syndrom syndrom fulminantne probihajici sepse priznaky projevy symptomySyndrom fulminantně probíhající sepse, známý spíše jako OPSI-syndrom (anglicky overwhelming postsplenectomy infection) je vzácný stav, ale zato velmi závažný a ohrožující na životě. Jedná se o infekční komplikaci u pacientů, kterým byla z různých důvodů odstraněna slezina nebo je její funkce v těle nedostatečná.
___
___

V důsledku toho dochází k závažnému oslabení imunity, a to hlavně tři roky po splenektomii (operační odstranění sleziny). Je důležité tedy u těchto pacientů provést některá opatření, která této komplikaci mohou předcházet. Pacient by měl být především dobře seznámen se svým zdravotním stavem, dále je nutné důsledněji léčit za častějšího užívání antibiotik. Etiologická agens, která nejčastěji způsobují u splenektomovaných infekce, patří mezi opouzdřené bakterie (Streptococcus pneumoniae, méně Haemophilus influenzae a Neisseria meningitidis). Těmto infekcím lze pak předcházet aktivní imunizací, tzn. očkováním.
 
Diagnostika - diagnózu je třeba stanovit co nejrychleji, protože tento stav může již za 48 h končit smrtí. Jakékoli zvýšení teploty a náznaky infekce u pacienta s nedostatečnou funkcí sleziny musí být podchyceny a pacient s dostatečným předstihem zaléčen. Z odběrů krve se soustředíme na tzv. markery zánětu. Základem je hladina CRP (C-reaktivní protein), rychlost sedimentace erytrocytů (FW) a leukocytóza (zvýšený počet bílých krvinek).
 
Léčba OPSI syndromu musí být vzhledem k závažnosti a s tím spojené úmrtnosti okamžitá a agresivní. Zahrnujeme zde kompletní intenzivní péči, kam patří intravenózní podání tekutin, antibiotik, vazopresorů, heparinu, červených krvinek, destiček, mražené plazmy a vše nezbytné ke zvládnutí život ohrožujícího toxického šoku. Avšak nejdůležitější je v tomto případě prevence vzniku infekce, kdy je nezbytné pacienta očkovat četnými dostupnými vakcínami (proti pneumokokové, meningokokové či chřipkové nákaze). Zásadní je i pečlivé poučení pacienta o jeho stavu a konkrétních opatřeních v běžném životě tak, aby minimalizoval riziko nákazy.
 
 

OPSI-syndrom, syndrom fulminantně probíhající sepse - příznaky, projevy, symptomy

 • nespecifické, počáteční příznaky
  • zhoršující se nachlazení
  • pocit neklidu
  • bolesti hlavy
  • zvracení
  • průjem
  • zácpa
  • horečnatý stav
  • únava
  • hmotnostní úbytek
  • bolesti břicha
 • pozdější příznaky
  • zápal plic
  • zánět mozkových blan
  • nízký tlak
  • rychlá tepová frekvence
  • septický šok
  • poruchy dýchání
  • nízká hladina cukru v krvi
  • krvácivé projevy
  • koma až úmrtí

  

OPSI-syndrom, syndrom fulminantně probíhající sepse - příznaky, projevy, symptomy

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny