jak-se-projevuje-nedostatek-vitaminu-D-priznaky-projevy-symptomyVitamín D není jednou látkou. Jedná se o komplex sloučenin, zařazovaných do skupiny kalciferolů. Praktický význam mají pouze vitamín D2 neboli ergokalciferol a vitamín D3 označovaný jako cholekalciferol. Vznikají v kůži působením ultrafialového záření.

___

___

Jak se projevuje nedostatek vitamínu D - příznaky, projevy, symptomy


Nedostatek vitamínu D u dětí

Nedostatek vitamínu D u dětí je nejnebezpečnější, jelikož může závažně

  • poškodit růst kostí, zubů a chrupavek. Způsobuje onemocnění známé jako
  • křivice neboli rachitis, jehož následky jsou křehkost, lámavost a deformace kostí. Název získala v dávné minulosti, kdy se dětem z neznámých příčin křivily končetiny. Prvními příznaky bývá
  • svalová slabost,
  • zpomalený růst,
  • apatie
  • podrážděnost. Při přehlížení tohoto problému se brzy začnou
  • kosti lehce lámat a deformovat, protože v kostech začne převažovat chrupavčitá hmota.


Nedostatek vitamínu D u dospělých

U dospělých vede nedostatek vitamínu D k onemocnění zvanému

  • osteomalacie. Kosti se stávají křehké a lámavé kvůli nedostatečnému ukládání vápníku do kosti. Nedostatečné ukládání vápníku způsobuje jejich demineralizaci.
  • Pobolívání kostí v zimních měsících - u lidí po třicítce může být prvním varováním před nastupujícícm odvápňováním kostí, které může mít příčinu v nízkém přívodu tohoto vitamínu do těla. Také léčba kortikosteroidy může vyvolat odvápnění kostí a nedostatek vitamínu D.Další informace o vitamínu D

Jak název napovídá, vitamín D - cholekalciferol - má svůj původ v tolik obávaném cholesterolu. Jedná se o bezbarvé krystalické látky rozpustné v tucích. Jsou poměrně stálé při vyšších teplotách, na světle a za přístupu vzduchu se rozkládají. K rozkladu nedochází, jsou-li rozpuštěné v oleji. Obsahuje-li připravované jídlo tuk, jsou ztráty vitamínu D při zpracování malé.

Aktivita tohoto vitamínu se uvádí v mezinárodních jednotkách a platí přepočet, kdy 1 μg = 40 m.j.

Denní potřeba vitamínu D

Děti 10 μg, dospělí 15 μg. Podrobnější dělení podle věkových kategorií se neuvádí. Takovéto množství stačí tělo vytvořit v kůži na obličeji a rukou při běžném pohybu na slunci. Uvádí se, že 1 cm2 naší pokožky dokáže při optimálních podmínkách slunečního svitu vyprodukovat asi 18 m.j. účinného vitamínu D za den. Horší situace nastává v zimních měsících, neboť slunečního svitu je málo a dostatečný přísun vitamínu D není možno potravou zajistit.

Doporučená denní dávka vitamínu D je v ČR stanovena vyhláškou na 5 μg a nejvyšší přípustné množství v denní dávce je stanoveno na 10 μg.

Při současném podávání vyšších dávek vitamínu D s mlékem může nastat zvýšené vylučování hořčíku.

Biochemická aktivita

Vitamín D vzniklý v kůži vlivem UV záření je krví transportován do jater, kde dochází k jeho částečné přeměně, která je dokončena v ledvinách. Vzniklé látky se svou biochemickou aktivitou spíše podobají hormonům. Jednou z těchto látek je kalcitriol. Tato látka zvyšuje vstřebávání vápníku a fosforu ve střevě a tím zajišťuje zvýšený přísun z potravy.

Dokáže však také část vylučovaného vápníku a fosforu vrátit zpět do krve. Je-li vitamínu D nadbytek, je obsah obou prvků vysoký a projeví se to již zmiňovaným selháním ledvin. K poruchám v hospodaření s vápníkem nemusí dojít pouze z důvodů nedostatku vitamínu D, ale i poruchou v tvorbě kalcitrolu v ledvinách. K tomuto projevu může dojít při chronickém selhání ledvin a u lidí odkázaných na činnost umělé ledviny.

Cholekalciferol

Na našem trhu se objevuje celá řada doplňků výživy, které vitamín D obsahují. Je však nutné varovat před neuváženým dávkováním. V každém případě je opodstatněnost konzumace takových přípravků vhodné konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny