trofoblasticka-nemoc-priznaky-projevy-symptomyTrofoblastická nemoc (zkratkou TN, anglicky gestational trophoblastic disease - GTD) je onemocnění trofoblastu, které se vyskytuje během normálního i patologického těhotenství. Trofoblast je embryonální tkáň, která vzniká v 7. dni těhotenství na povrchu oplozeného vajíčka, z níž se vyvíjí placenta zajišťující normální vývoj plodu. Trofoblastická nemoc v sobě zahrnuje jak zhoubné nádory (např. choriokarcinomy), tak i řadu dalších onemocnění trofoblastu (např. trofoblastické invaze, hydatidózní moly apod.).
___
___

Přesná diagnóza trofoblastické nemoci je pouze mikroskopická. Incidence této choroby je brána s ohledem na dané onemocnění, údaje v různých geografických oblastech kolísají od 0,5 (v USA) do 11,6 případů (v Indonésii) na 1000 porodů.

Léčba: Chemoterapie u choriokarcinomu a některých mol vysoce účinnými cytostatiky (metotrexát, cyklofosfamid ad.), podpůrně antiemetika proti zvracení a hemopoetické stimulátory na podporu vzniku krevních buněk (G-CSF, GM-CSF), eventuelně nutné ukončení těhotenství. Důležitá je dispenzarizace pacientek v příslušných centrech.

Jak se projevuje trofoblastická nemoc – příznaky, projevy, symptomy

 • patologický vývoj placenty a plodu, který většinou v prvních měsících odumírá

 • bolesti břicha těhotné

 • až rozvoj akutní příhody břišní

 • hemoperitoneum – krvácení do dutiny břišní

 • rozvoj anémie

 • bledost kůže a sliznic

 • únava

 • laboratorně patologické hodnoty hCG

 • nepravidelné gynekologické krvácení

 • spontánní potrat v 1. trimestru těhotenství

 • missed abortion ve 2. trimestru těhotenství

 • často růstová retardace donošeného plodu

 • malformace hlavy

 • hydrocefalus novorozence

 • malformace končetin

 • poruchy vývoje různých orgánů (nejčastěji srdce, plíce, ledviny, genitálu)

Trofoblastická nemoc - obrázek, fotografie, ulztrazvuk, pitva

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny