hellp syndrom priznaky projevy symptomyHELLP syndrom (anglicky HELLP syndrome) je velmi vážná porodnická komplikace. Zkratka je odvozena od počátečních písmen H-hemolysis, E-elevated L-liver enzymes, L-low P-plateled count. Je popisován buď jako samostatné onemocnění nebo jako komplikace preeklampsie.

___

___

Nejčastěji se vyskytuje u vícerodiček kolem 25. roku věku, nejčastěji do 36. týdne těhotenství. V 70% se s ní setkáme před porodem, v 30% až po porodu.  

Příčina a vznik nejsou přesně známy, patrně se jedná o důsledek poškození cévní stěny s mnohočetným postižením orgánů (jater) a aktivaci krevního srážení.

Diagnostika - z laboratorních metod je charakteristický patologický nátěr krve s přítomností schistocytů a trojhranných erytrocytů (burr cells), vzestup bilirubinu, laktátdehydrogenázy a volného železa v séru. Přítomná je elevace jaterních testů a trombocytopénie, tedy pokles trombocytů v krvi pod 100.

Léčba - jedinou kauzální léčbou je ukončení těhotenství, a to zejména při známkách rozvíjejícího se obrazu diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC), abrupci placenty, eklampsii a hypoxii plodu. Pro poporodní období je konzervativní terapie – zvětšení plazmatického objemu, úprava krevní srážlivosti, imunosuprese kortikoidy, prevence křečí.

 

Jak se projevuje HELLP syndrom - příznaky, projevy, symptomy

 • v popředí:
  • bolest v epigastriu a v pravém podžebří
  • nevolnost
  • zvracení
 • prodromy (onemocnění předcházejí):
  • nespecifické příznaky připomínající virózu
  • malátnost, únava
 • hmotnostní přírůstek
 • otoky
 • hypertenze
 • bílkovina v moči (proteinurie)
 • někdy žloutenka (ikterus)
 • pokročilé příznaky:
  • krvácivost
  • krev v moči (hematurie)
  • krvácení do GIT (trávicího traktu)
MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny