syndrom feto fetalni transfuze ttts priznaky projevy symptomySyndrom feto-fetální transfuze (transfuzní syndrom dvojčat,anglicky: TTTS, twin-to twin transfusion syndrome) je závažný patologický stav vícečetného těhotenství. Nejrizikovější je monochoriální biamniální gravidita, to je stav, kdy dvojčata sdílejí chorion (tj. cévnatou blánu), ale jsou v oddělených amniových dutinách. Vznik syndromu souvisí s redistribucí krve od jednoho dvojčete donora (dárce) k recipientovi (příjemci), která probíhá cestou arteriovenózních cévních spojek ve společné placentě.

___

___

Transfuze v těchto spojkách probíhá jen jedním směrem, vytváří se tak významná cirkulační dysbalance mezi plody. TTTS je spojen s vysokým rizikem potratu, perinatálního úmrtí a neurologického poškození plodu.

Diagnostika - velice důležité je ultrazvukové vyšetření v I. trimestru a následné pravidelné sledování. Rozvoj syndromu může predikovat rozdíl temeno-kostrční délky plodů > 15%. Pro diagnózu TTTs musí být splněna tato kritéria: jedna placenta pro dvojčata, stejné pohlaví plodů, snížené množství plodové vody u dárce a naopak zvýšené u příjemce.

Léčba - základem účinné terapie je včasná diagnóza, která je založená na časném ultrazvukovém vyšetření. Terapii je nutné zahájit dříve, než dojde k rozvoji komplikací u plodů. V léčbě jsou k dispozici dvě úspěšné metody. Historicky prvními léčebnými metodami jsou série amniodrenáží a amnioredukce. Nejnovější terapií je fetoskopicky řízená laserová fotokoagulace, kdy se přeruší cévní spojky ve společné placentě.

 

 

Jak se projevuje syndrom feto-fetální transfuze, TTTS - příznaky, projevy, symptomy

 • anastomózy (cévní spojky) na povrchu placenty

 • změny v množství plodové vody

 • významný rozdíl v temeno-kostrční délce jednotlivých plodů

 • nitroděložní úmrtí plodu/plodů

 • krvácení do mozkových komor

 • neurologické postižení u novorozence

 • křečový stav u novorozence

 • projevy u plodu, který je dárcem:

 • hypovolémie

 • snížená produkce moči

 • postupný rozvoji oligohydramnia (málo plodové vody)

 • nelze zobrazit na UZV náplň močového měchýře

 • příznaky u příjemce:

 • polyurie (nadměrná tvorba moči)

 • polyhydramnion (zvýšené množství plodové vody)

 • zvýšená periferní cévní rezistence s následným zvýšením tlaku (hypertenze)

 • kardiální hypertrofie (zbytnění srdečního svalu)

 • levostranné srdeční selhávání

 • vznik hydropsu (vodnatelnost- nahromadění tekutín v tkáních)

 

Syndrom feto-fetální transfuze, TTTS - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny