eklampsie priznaky projevy symptomyEklampsie (anglicky eclampsia) je záchvat tonicko-klonických křečí těhotné ženy navazující na předchozí těžkou nebo superponovanou preeklampsii. Příčinou je nejčastěji neadekvátně léčená či neléčená preeklampsie. Jsou i formy bez preeklampsie, nebo formy bez křečí, jen bezvědomí. Záchvat se dostavuje nejčastěji na konci těhotenství a za porodu, vzácně také v šestinedělí.

___

___

Patogeneticky se zde uplatňuje generalizovaný vazospasmus s následným nedokysličením a otokem mozku.

Diagnostika je provedena na základě příznaků a anamnézy, většinou preeklampsie. Pacientka se dusí, má hypertenzi, křečový stav s následnou ztrátou paměti.

Léčba - na terapii se podílí porodník a anesteziolog. Klasickým postupem je zajištění volných dýchacích cest, aplikace kyslíku, protikřečových léčiv, antihypertenzní léčby. Zásadní je neprodlené ukončení těhotenství císařským řezem za kontinuálního monitorování pacientky i plodu.

 

Jak se projevuje eklampsie - příznaky, projevy, symptomy

Existují 4 fáze:

1. fáze prodromální

 • neklid
 • záškuby obličejových svalů
 • stáčení hlavy a očních bulv do stran
 • bolesti hlavy
 • bolest v epigastriu
 • nevolnost
 • zvracení
 • rozmazané vidění

2. fáze tonických křečí

 • apnoe (vynechání dechu)
 • opistotonus (prohnutí celého těla do oblouku)
 • boxerské postavení


3. fáze klonických křečí

 • nekoordinované pohyby
 • chrčivé dýchání

4. fáze - koma

 • mydriáza (rozšíření zornic)
 • hyporeflexie

 

Eklampsie - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny