strevni_neupruchodnost_zauzleni_strev_ileus.jpegJako ileus označujeme zástavu pasáže tráveniny přes střeva. Jedná se o závažný, život ohrožující stav, patří do kategorií náhlých příhod břišních. Rozlišujeme mechanický, cévní, paralytický a biliární. Stránka se věnuje mechanickému a paralytickému ileu.

___

___

ileus_priznaky_projevy.jpgMechanický (obstrukční) ileus:

 • kolikovité bolesti

 • zástava odchodu plynů a stolice

 • zvýšená střevní motilita (hybnost střev)

 • zvracení

 • miserere (zvracení střevního obsahu)

ileus_streva.jpg

Paralytický ileus:

 • ochrnutí střevní motility (hybnost střev)

 • silně vzedmuté, bolestivé břicho

 • zvracení

 • často singultus (škytavka)

 • ztráty tekutin

 • poslechově „hrobové ticho“
MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny