jak-se-projevuje-ileus-zauzleni-strev-nepruchodnost-priznaky-projevy-symptomy-strevaIleus, zauzlení střev, střevní neprůchodnost je jednou z forem náhlé příhody břišní. Střevní neprůchodnost může být úplná či částečná. Dle příčiny dělíme na mechanickou (způsobený obturací - ucpáním, dále invaginace - zasunutí střev do sebe, strangulace - zaškrcení, uskřinutí), neurogenní – poruchou nervového zásobení (paralytický, spastický, smíšený) a cévní (vzniká na podkladě tepenné embolie či žilní trombózy).

___

___

Diagnóza se opírá o anamnézu, klinický nález, nativní  a s kontrastem RTG břicha. Léčba: obvykle chirurgická kromě neurogenní etiologie  - paralytického, kde je terapie realizována pomocí prokinetik (léky povzbuzující střevní činost, peristaltiku). Jelikož postihuje vyšší věkové skupiny, průběh bývá rychlý a hrozbou je vysoká úmrtnost.

Jak se projevuje zauzlení střev, střevní neprůchodnost, ileus – příznaky, projevy, symptomy

 • bolesti břicha – obvykle se stupňující
 • nevolnost, zvracení
 • zástava odchodů plynů a stolice
 • vzedmuté břicho
 • nadměrná, později žádná peristaltika (střevní činnost) - lze slyšet (nebo spíše neslyšet) fonendoskopem
 • hladinky ve střevech na RTG snímku břicha (viz níže - obrázek CT)
 • poruchy pasáže kontrastu při RTG snímku břicha
 • rozvrat vnitřního prostředí (porucha homeostázy)
 • krevní obraz a biochemie:
  • leukocytozá – zvýšení bílých krvinek
  • zvýšení CK (kreatinkináza), AMS (amyláza)
  • elektrolytová dysbalance

jak-se-projevuje-ileus-zauzleni-strev-nepruchodnost-priznaky-projevy-symptomy-hladinky-RTG

hladinky na CT břicha

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny