nemoc-z-ozareni-radiacni-syndrom-priznaky-projevy-symptomyNemoc z ozáření (akutní radiační syndrom, otrava radiací, acute radiation syndrome, ARS, radiation poisoning, radiation sickness, radiation toxicity) je pojem používající se pro poškození tkání, které byly vystaveny nadměrnému působení ionizujícího záření. Můžeme takto označit jak akutní, tak i chronické problémy. Nemoc z ozáření je způsobena poškozením buněčného cyklu.
___
___

Poprvé byl tento syndrom popsán u německého chemika Giesela, Marie Curie-Sklodowské a Henriho Becquerela.

Buňky, které jsou ozářeny, mohou buď záření absorbovat částečně, nebo úplně. Záření pak působí přímo, tedy poruší rovnou molekulu DNA, nebo nepřímo, kdy způsobí vytvoření radikálů vody, které následně DNA poškodí. Tento mechanismus se poté projeví ve tkáních. Nejvíce bývají poškozeny tkáně, obsahující rychle se dělící buňky (pohlavní orgány, kostní dřeň, střevo).

Důležitá je prevence a používání ochranných prvků. Ochrana spočívá v udržování dostatečné vzdálenosti, stíněním (pomocí olovnaté desky), zkrácením pobytu u zdroje záření.


Jak se projevuje nemoc z ozáření, radiační syndrom - příznaky, projevy, symptomy

 • akutní nemoc z ozáření

  • po 5 až 30 minutách

  • silná vyčerpanost

  • okamžitá nevolnost

  • buněčná smrt v gastrické a střevní tkáni způsobující masivní průjem, střevní krvácení a ztrátu vody

  • smrt nastane s deliriem a kómatem způsobeným selháním oběhu

 • chronická nemoc z ozáření

  • poškození krvetvorby (erytropoezy)

  • poškození sliznice střeva

  • poškození buněk srdečního svalu

  • erytém (zčervenání) kůže

  • zvýšení odlupování kůže

  • ve vážných případech až nekróza kůže

  • šedý zákal (katarakta)

  • hematologická forma

  • zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorů 

 

Akutní nemoc z ozáření - příznaky, projevy, symptomy

Je způsobená jednorázovým celotělovým ozářením pronikavým ionizujícím zářením, především fotony gama a neutrony. Příčinou je poškození či úplné zahubení radiosenzitivních buněk v organismu, nejvíce citlivé jsou buňky rychle se množící (krvetvorba, stření výstelka, rozmnožovací orgány), naopak poměrně odolné jsou buňky, které se nemnoží vůbec – buňky nervové soustavy. Obraz se liší dle okolností, které onemocnění vyvolaly - Dávka záření, doba expozice ad.
Dělí se na tři základní formy – dřeňová, střevní, neuropsychická.

Období nespecifických příznaků (dostavuje se dle množství dávky během pár hodin) : nevolnost, zvracení, průjmy
1. Střevní forma: rozvíjí se dříve než dřeňová – 4. Až 5. den, po absorbování vyšší dávky záření (okolo 4 Sv)
Krvavé průjmy
Minerální rozvrat
Chirurgické komplikace (proděravění střevní stěny, krvácení ze zažívacího traktu)
2. Období latence (prodlevy) 10-20 dnů – dle absorbované dávky (více než 1 Sv)
Následuje: Dřeňová forma: důsledkem zhroucení krvetvorby a imunitních mechanismů:
dřeňový útlum s poklesem bílých krvinek v krevním obraze (lymfocytů)
Krvácivost
Sepse ( příznaky celotělového zánětu)
Radiační dermatitida (změny na kůži) depilace
Sterilita (neplodnost)
U těhotných žen potrat či narození mrtvého plodu
3. Neuropsychická: při absorbování obrovských dávek záření ( více nez 10 Sv)– nevratné poškození buněk centrálního nervového systému
Zmatenost rychle přecházející v bezvědomí a smrt
 

Chronická nemoc z ozáření - příznaky, projevy, symptomy

Rozvíjí pozvolna během dlouhodobého působení malých dávek ionizujícího záření - tři stádia:
Stádium nespecifických obtíží: nespavost, bolesti hlavy, zažívací obtíže, červenání a blednutí tváří, pocity chladu nebo tepla končetinách, rychlá srdeční činnost, pokles bílých krvinek v krevním obraze.
Stádium výrazné symptomatologie: Stupňují se bolesti hlavy
zhoršují zažívací obtíže (chronické průjmy, nevolnost a váhový úbytek).
Poruchy motoriky
poruchy sluchu i zraku svědčí o začínajícím poškození centrálního nervového systému.
suchost, lomivost, ztráta elastičnosti, třepící se okraje nehtů) a epilace – ztáta ochlupení
V laboratorním nálezu změny v krevním obraze (pokles bílých krvinek, destiček)
zvýšena hladina cholesterolu v krevním séru.
snížená obranyschopnost organizmu – záněty zejména dýchacích cest a zažívacího ústrojí
Stádium nezvratného poškození:
Svalová slabost, poruchy motoriky
změny kůže a sliznice – vředové defekty, prokrvácení, dlouho se hojící poranění
krev ve stolici, zácpa
snížení funkce ledvin a činnosti jater.
Poškození srdce – bolesti na hrudi, pocity bušení srdce (palpitace), poruchy rytmu, někdy bradykardie (pomalá srdeční frekvence)
Katarakta – šedý zákal
Snížená až vymizelá je funkce gonád (rozmnožovacích orgánů)Nemoc z ozáření, radiační syndrom - obrázek, fotografieobrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019
MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny