syndrom-zhmozdeni-crush-syndrom-priznaky-projevy-symptomyCrush syndrom (syndrom zhmoždění, anglicky traumatic rhabdomyolysis / Bywaters' syndrome / crush syndrome) je komplex poruch, které vznikají jako následek velkého zhmoždění, nebo dlouhodobého stlačení měkkých tkání. Crush syndrom se často projeví u zavalených horníků, dřevorubců, při dopravních nehodách či zemětřesení. Objevuje se také při mnohočetných zlomeninách.

___

___

Příčina: rychlý únik plasmy z cév s následným rozvojem otoku v době, kdy došlo již k uvolnění stlačených postižených tkání. Ztráta plasmy pak vyvolá šok z nedostatku tekutin a u postižených se rozvíjí akutní selhání ledvin. Při útoku na Hirošimu během druhé světové války se tehdy crush syndrom rozvinul téměř u čtvrtiny všech raněných.

Léčba: první pomoc spočívá v co nejrychlejším vyproštění zraněného, léčba hypovolemického šoku - dostatečně hradit tekutinové ztráty - rychlá náhrada plasmy, diuretika s podáváním kalia, analgetika na utišení bolestí, místně lze i ochlazovat končetiny, při těžších poraněních končetin mnohdy i amputace, léčba selhání ledvin - dialýza.

Jak se projevuje crush syndrom – příznaky, projevy, symptomy

 • postižená část těla je nápadně oteklá

 • na kůži viditelné puchýře

 • ztráta hybnosti a citlivosti končetin

 • otok utlačuje cévy, což způsobí horší prokrvení různých orgánů

 • často dojde k selhávání ledvin

 • anurie - postižený nemočí

 • rozvoj urémie - v těle stoupá hladina odpadních produktů metabolismu

 • hyperkalémie s následnou srdeční arytmií

 • dehydratace až rozvoj hypovolemického šoku z nedostatku tekutin

 • studený pot

 • třes

 • bledost

 • apatie - netečnost

 • mramorovaná kůže na okrajových částech těla

 • pocit žízně

 • nelogické chování, zmatenost

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny