uraz-zasazeni-poraneni-elektrickym-proudem-priznaky-projevy-symptomyZasažení či poranění elektrickým proudem (anglicky electric shock, injury) spadá do oblasti úrazů. Účinek elektrického proudu na organismus závisí zejména na jeho typu (střídavý nebo stejnosměrný), napětí, trvání průchodu proudu, odporu těla, který vytváří pokožka a na dráze, kterou proud prochází. Při působení elektrického proudu se mohou uplatňovat jeho účinky dráždivé a tepelné, u stejnosměrného proudu také účinky elektrolytické.

___

___

Většina poranění je způsobena kontaktem se střídavým proudem rozvodové sítě nízkého napětí (230V, 50Hz). Klinické projevy sahají od zcela nezávažných až po úmrtí.

Léčba: vypnutí elektrického proudu, pokud nelze proud vypnout, oddělíme postiženého pokud možno od zdroje proudu. Pozor na obezřetnou manipulaci za pomoci nevodivého materiálu! V případě oběhové zástavy zahájíme kardiopulmonální resuscitaci. Při závažnějších obtížích je nutná hospitalizace.

Jak se projevuje úraz elektrickým proudem – příznaky, projevy, symptomy

 • svalové křeče

 • srdeční arytmie

 • fibrilace komor

 • na EKG křivce nespecifické změny (síňokomorové blokády různého stupně)

 • neurologické příznaky

 • ztráta vědomí

 • často retrográdní amnézie

 • encefalopatie

 • křeče dýchacích svalů a kosterního svalstva

 • zástava dýchání

 • v důsledku křečí kosterního svalstva mohou vzniknout zlomeniny dlouhých kostí

 • popáleniny

 • poškození vnitřních orgánů při napětí 500V a vyšší

 • akutní selhání ledvin

 • periferní neuropatie

 • progresivní svalová atrofie 

Poranění, úraz, spálení elektrickým proudem - fotografie
 

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny