mukormykoza zygomykoza fykomykoza priznaky projevy symptomyMukormykóza (anglicky mucormycosis) je vzácné infekční onemocnění způsobené vláknitými houbami řádu Mucorales, kam patří například rody Rhizopus, Absidia, Mucor, Rhizomucor a další. Tyto organizmy se běžně vyskytují v půdě a tlejícím materiálu. Ohroženi jsou těžce nemocní pacienti, a to zejména s AIDS, diabetem (při ketoacidóze), leukémií, lymfomem, po transplantaci kostní dřeně, či s jiným vážným imunodeficitem (poruchou obranyschopnosti).

___

___

Při této infekci dochází k invazi hub do velkých cév, vzniku trombů a následné ischemii (nedokrevnost) tkání a vzniku nekrotických ložisek s černými příškvary. Cestou infekce je nejčastěji inhalace, dále požití či kontaminace ran. Prognóza je velmi špatná.

Diagnostika: biopsie – histologické vyšetření tkáně, průkaz tzv. panfungálního antigenu většinou negativní, CT, angiografie.

Léčba: systémovými antimykotiky (léky proti plísním) v maximální dávce (Amfotericin B, posakonazol – lék 2. volby), chirurgické odstranění nekrotické a infikované tkáně a následná plastika defektů; prevence – profylaxe antimykotiky u pacientů s těžkým imunodeficitem.

 

Jak se projevuje mukormykóza - příznaky, projevy, symptomy jednotlivých druhů:

 • rhinocerebrální ("nosomozková") mukormykóza – nejčastější forma

  • sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin)

  • orbitocelulitida s krvavým sekretem (zánět očnicové pojivové tkáně)

   • bolest za očním bulbem, překrvení spojivky, diplopie (dvojité vidění), poruchy pohybu oka, poruchy zrakové ostrosti

 • plicní mukormykóza - rozpadová pneumonie (zápal plic)

  • suchý kašel

  • zvýšená teplota

  • letargie (netečnost, otupělost)

  • dušnost

  • hemoptýza (vykašlávání krve)

 • gastrointestinální mukormykóza  (trávicí systém)

  • bolest břicha

  • krvavý průjem

  • perforace (proděravění) střeva

  • těžká malnutrice (podvýživa)

  • zvýšená eplota

 • kožní mukormykóza 

  • nekrotická ložiska v místě vstupu infekce

 • diseminovaná, generalizovaná mukormykóza 

  • nespecifické příznaky (horečka, tachykardie (zvýšená tepová frekvence), letargie, pocení, bolest břicha, bolest hlavy…)

 • mukormykóza nervového systému

  • meningitida (zánět mozkových obalů)

  • encefalitida (zánět mozkovu)

  • absces (dutina vyplněná hnisem)

 

Mukormykóza - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny