kochlearni hydrops hydrops kochlearniho duktu priznaky projevy symptomyHydrops kochleárního duktu (anglicky cochlear hydrops)  - jedná se o náhlou idiopatickou (neznáme příčinu) percepční poruchu sluchu, která pravděpodobně vzniká na podkladě hypoxie (nedokrvení) smyslových buněk vnitřního ucha při poruše krevního zásobení a metabolismu. Ve vnitřním uchu, konkrétně v hlemýždi, je nadměrně množství tekutiny a tím pádem i zvýšený tlak.

___

___

Potíže se často objeví po stresu, vypětí, duševní zátěži. Jedná se o chronické onemocnění s velice různým průběhem a jednotlivé ataky se opakují v různých časových intervalech (měsíc až několik let) a také intenzita potíží bývá různého stupně. Může jít o hydrops omezený jen na sluchovou část vnitřního ucha, který po nasazení léčby vymizí bez následků, někdy je ale prvním příznakym tzv. Ménierova (Méniérského) syndromu.

Diagnostika - neexistuje specifický test na vyšetření kochleárního hydropsu. Diagnóza je hlavně klinická – založená na observaci pacienta spolu s průběhem a charakterem obtíží. Klinická diagnóza může být podpořena výsledky konkrétních testů. Na příklad jisté abnormality prokázané při elektrokochleografii nebo audiometrii. Často se jedná o tzv. diagnózu per exclusionem, to znamená, že ji můžeme učinit až po vyloučení jiných příčin potíží.

Léčba - podáváme periferní vasodilatancia nejlépe v infúzích, kortikoidy a vitamín B, reologika, ev. provádíme hyperbarickou oxygenoterapii a používáme neinvazivní laserovou terapii. Kromě medikamentózní léčby je důležitá úprava nebo změna životosprávy, vyloučení stresových situací, někdy také změna stravovacích zvyklostí (úplně vyloučit kofein, alkohol a sůl).

 

Jak se projevuje kochleární hydrops, hydrops kochleárního duktu - příznaky, projevy, symptomy

  • šumění hlubokého charakteru (dunění, bušení)
  • pocit tlaku v uších
  • pocit přeplnění v uších
  • zvonění v uších (tinnitus)
  • zhoršení sluchu
  • závratě a poruchy rovnováhy (zvažovat Ménierského syndrom!)

 

Kochleární hydrops, hydrops kochleárního duktu - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny