zavislost-na-inhalacnich-drogach-priznaky-projevy-symptomyInhalační drogy (kellen, rajčák, poppers, téčko) jsou chemické těkavé látky. Uživatelé je čichají, aby docílili rychlého opojení. Až tisíc výrobků používaných v domácnosti lze použít jako inhalanty. Nejčastěji jsou zneužita ředidla na barvy, určitá lepidla, toluen (bezbarvá kapalina užívaná jako rozpouštědlo), benzín, plyn do zapalovačů, rajský plyn (bezbarvý plyn sladké vůně, který se užívá jako anestetikum). Na inhalačních drogách vzniká silná závislost (angl. huffing addiction). 
___
___

Dále mezi inhalační drogy patří barvy ve spreji, čistící prostředky, dusitan amylnatý (nažloutlá kapalina, která se používá k rozšíření cév ) neboli „poppers“, prostředky proti zápachu a různá rozpouštědla.

Látky jsou inhalovány buď přímo jako výpary z otevřených nádob jsou vdechovány z hadrů nasáklých chemikáliemi. Rozšířená je také praxe čichání pod plastikovou či papírovou taškou. Inhalanty způsobují přerušení přísunu kyslíku a zrychlují tak srdeční tep.

Na těkavé látky se vytváří jak psychická, tak fyzická závislost. Uživatelé uvádějí, že pociťují velmi silné nutkání v čichání Abstinanční příznaky: pokračovat. Uživatelé mohou při léčení pociťovat řadu abstinenčních příznaků, například nevolnost, nadměrné pocení, bolest svalů, bolesti hlavy, zimnici, podrážděnost, třes a halucinace. Ve vážných případech i křeče.

 

Rozdělení inhalačních drog:

 • Kapaliny – ty se vypařují již při pokojové teplotě a jsou součástí běžně dostupných domácích a průmyslových produktů (ředidla, odmašťovadla, benzín, lepidla, či fixy)
 • Spreje – zde řadíme barvy ve spreji, deodoranty, spreje na vlasy a spreje na ochranu tkanin
 • Plyny – nejčastěji lékařská anestetika, zapalovače, propanové láhve, šlehačky ve spreji
 • Nitrity – jde o chemické látky, které se vyskytují v přísadách prodlužujících trvanlivost potravin

 

Účinky po užití inhalační drogy - příznaky, projevy, symptomy

 • nezřetelná mluva

 • dotyčný se zdá být opilý, omámený, či se chová, jako kdyby měl závrať

 • neschopnost koordinovaného pohybu

 • halucinace a bludy

 • apatie

 • narušená soudnost

 • těžké bolesti hlavy

 • vyrážky kolem nosu a úst

 

Dlouhodobé účinky a závislost na inhalačních drogách (huffing addiction) - příznaky, projevy, symptomy

 • zrychlený nebo nepravidelný tep

 • selhání srdce

 • svalová slabost

 • dezorientace

 • neschopnost koordinace

 • deprese

 • vážné, v některých případech až nevratné poškození srdce, jater, ledvin, plic a mozku

 • poruchy paměti, snížená inteligence

 • ztráta sluchu

 • poškození kostní dřeně

 • selhání srdce či udušení nedostatkem kyslíku, smrt

 

Inhalační drogy - obrázek, fotografie


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019
MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny