uziti-pervitinu-zavislost-na-pervitinu-priznaky-projevy-symptomyPervitin (synonymní názvy P, piko, Péčko, pergo, péro, peří, perník, psaníčko, peršing, raketa, lajna, meth, koks chudých, var, spíd, krystal, střepy, ice, anglicky desoxyephedrine, methamfetamine, pervitin, anadrex, methedrine, methylamphetamine, syndrox, desoxyn) je droga, jejíž původ je český. Jedná se o krystalický metamfetamin - ryze synteticky (uměle) vyrobený.
___
___

Základem pro výrobu bývají běžně dostupné léky proti chřipce (Modafen). Metamfetamin se vyskytuje ve formě prášku či krystalu a jeho barva je bílá. Bývá užíván nejčastěji šňupáním, kouřením nebo nitrožilně aplikací injekční stříkačkou. Jelikož pervitin působí povzbudivě na mozek, vytváří tak pocit štěstí a pohodlí. Po požití je uživatel hyperaktivní a má přebytek energie, dále má také sníženou chuť k jídlu. Tento pocit mu však vydrží pouze po krátkou dobu (6 až 8 hodin, max 24 hodin).

Pervitin patří do skupiny drog jako kokain. Mezi uživateli najdeme všechny věkové skupiny bez rozdílu pohlaví. Jeho užíváni je spojeno s vážnými zdravotními obtížemi. Je velmi návykový a uživatel si na něj velmi rychle vytvoří stejně jako u kokainu toleranci, což znamená, že potřebuje k upokojení stále větší dávky.

Účinky pervitinu po požití - příznaky, projevy, symptomy

 • ztráta chuti k jídlu

 • zvýšení srdečního tepu, krevního tlaku a tělesné teploty

 • rozšíření zornic

 • narušení spánkového rytmu

 • nevolnost

 • podivné, zmatené, někdy násilné chování

 • halucinace, nadměrná vzrušivost, podrážděnost

 • panika a psychóza

 • nadměrné dávky mohou vést ke křečím, záchvatům a smrti


Dlouhodobé účinky pervitinu, závislost na pervitinu - příznaky, projevy, symptomy

 • trvalé poškození jater, ledvin a plic

 • nevratné poškození krevních cév v srdci a mozku, vysoký krevní tlak způsobující infarkty, mrtvice a smrt

 • podvýživa, ztráta hmotnosti

 • zubní kazy

 • dezorientace, apatie, zmatek a vyčerpání

 • silná psychická závislost

 • psychóza

 • deprese

 • poškození mozku podobné Alzheimerově nemoci, mrtvici a epilepsii

 

Jaké jsou účinky pervitinu po užití

1) Nájezd

Nájezd je to, co člověk pocítí po prvním užití, ať už drogu vykouří, šňupe nebo injekčně aplikuje.Dojde ke zvýšení srdečního tepu a krevního tlaku. Tento stav může trvat až 30 minut.

2) Úlet (vysmažení)

Následuje po nájezdu. Často se během něj uživatel chová agresivně, skáče ostatním do řeči a dokončuje jimi započaté věty. Může trvat 4 až 16 hodin.

3) Tah

Jde o nekontrolované užívání drogy nebo alkoholu, jejímž cílem je udržet si stav intoxikace. Takovýto „tah“ může trvat 3 až 15 dní bez přerušení. Uživatel je jak duševně, tak fyzicky hyperaktivní.

4) Dojezd

Jde o nejnebezpečnější fázi, kdy pervitin už uživateli neposkytuje žádný z předchozích stavů. Nastupují pocity úzkosti, depresí, paranoi, halucinace apod.

5) Zhroucení

Tělo selže, protože nadále nedokáže odolávat účinkům drogy, která na něj působí, a končívá extrémně dlouhým spánkem. Může trvat 1 – 3 dny.

6) Pervitinové vyčerpání a psychóza

Uživatel se probouzí ve zcela zničeném stavu, vyhladovělý, dehydrovaný a fyzicky, duševně i emocionálně naprosto vyčerpán. Trvá od 2 do 14 dní.

7) Absťák

Deprivace, uživatel postrádá energii a schopnost zažívat slast. Dostaví touha po další dávce pervitinu.


Pervitin - obrázek, fotografieMUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny