zavislost-na-drogach-drogova-zavislost-priznaky-projevy-symptomyDrogová závislost (závislost na omamných látkách, anglicky drug abuse, drug addiction) je patologický stav vyvolaný častým užíváním drog. Tato závislost začíná zpravidla častým užíváním návykových látek, toto vyvolá postupně potřebu drogy cíleně vyhledávat. Závislost, resp. potřeba drogy vyhledat může být jak psychického, tak fyzického rázu.
__
__

Celý proces pak vede ke snížení schopnosti přirozeně reagovat na běžné stimuly, ve vážnějších stádiích vede k narušení i základních společenských a životních činností a nakonec k selhání funkcí tělesných orgánů v důsledku jejich trvalého poškození.

Historie omamných látek sahá až do starověkého Egypta. Zde byly ovšem používány spíše pro léčebné využití. Jejich zneužívání se masivně projevilo až v 19. století. Závislostí jako takovou se však lékaři začali zabývat až v 20. století.

Průběh závislosti probíhá v několika fázích:

1. fáze experimentální, kdy je člověk drogou nadšen a zažívá pocity, jež nezná a drogy užívá nárazově. Navíc si nepřipouští, že by se mohl stát závislý. V této fázi je poměrně jednoduché přestat, ale většina lidí v této fázi nepřestane, jelikož vnímají jen pozitiva, které jim droga přináší.

2. fáze je tzv. sociálního užívání, kdy už droga začíná být zdrojem problémů, ale dotyčný si stále myslí, že má drogu pod kontrolou. Člověk již může pociťovat určité zdravotní problémy, často se jedná o: nespavost, nechuť k jídlu, bolesti hlavy, agresivitu, bolest celého těla, deprese či stres.

3. fáze závislosti a každodenního užívání, kdy člověk ztrácí kontrolu nad svou závislostí a nad drogou. 4. fáze je posední fází závislosti a často končí předávkováním s následnou smrtí. Takovýto člověk již potřebuje drogu, aby jej udržela při životě.

Léčba je velmi složitá, jejím cílem je v nejlepším případě odstranění závislosti. Léčba musí probíhat postupně, protože při příliš rychlém vysazení drogy by mohly vzniknout zdravotní komplikace (v případě, že už se vytvořila fyzická závislost) anebo by se celá léčba mohla minout účinkem. Velice často je psychologická léčba kombinována s farmakologickou léčbou.


Příznaky užívání drog a jejich následky a důsledky

  • opiáty (morfin, heroin, braun): mají spíše tlumivý účinek, obzvláště pokud jsou kombinovány s alkoholem, po podání dávky hrozí usnutí až bezvědomí, někdy kóma. Smrt je způsobena zástavou oběhu a dechu.

  • stimulační drogy (pervitin): občasné výpadky zraku úzkost, nepředvídatelné reakce ze strachu, chaotické bezúčelné chování, stavy krátkodobého bezvědomí

  • halucinogenní drogy (LSD): po podání dávky jsou příznaky individuální - pocit pronásledování, zrakové či sluchové halucinace a mylné představy o realitě. Podle svých přesvědčení postižený také jedná, takže může volit např. útěk, ale i aktivní obranu nebo útok na někoho jiného

  • důsledky jsou jednak zdravotní, sociální, rodinné i finanční 


Související články:
Drogová závislost - fotografie, obrázky

 
obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019
MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny