jak-se-projevuje-ebrieta-opilost-priznaky-projevy-symptomyOpilost neboli ebrietu ne třeba představovat. Alkohol je po stovky let prostředkem tzv. záměrné intoxikace. Zlepšuje sociální vazby, je prostředkem pro relaxaci, ale bohužel má vliv na soustředění a sebejistotu, což má následky např. v dopravě při řízení motorových i nemotorových vozidel. Jak se tedy opilost projevuje podle hladiny promile alkoholu v krvi? A jaká jsou stadia opilosti?

___

Jak se projevuje opilost, ebrieta - příznaky, projevy, symptomy

Stadia opilosti

 • Excitační stádium
  je provázeno zvýšenou duševní a tělesnou aktivitou krátce po požití. Subjektivně se taková osoba cítí sebejistá, silná a spokojená. Dochází ke ztrátě kritičnosti a smyslu pro odpovědnost, je narušena koordinace pohybů s prodloužením reakčního času.
 • Narkotické stádium
  se projeví vasodilatačními účinky, tj. překrvením a zčervenáním kůže zejména v obličeji. Chůze je vrávoravá, reakce více pomalejší. Objevuje se dvojité vidění a závratě především při zavřených očích a vleže. Stoupá krevní tlak a puls. Může dojít ke zvracení a roste také objem močení (diuréza). Po předešlé euforii nastupuje významný útlum, lhostejnost a pasivita doprovázená ztrátou smyslu pro realitu.
 • Kómatozní stádium
  nastupuje bezvědomím s úplným motorickým ochabnutím. Dýchání je hluboké a zpomalené (důsledek respirační acidózy). Při zvracení hrozí vdechnutí žaludečního obsahu a zástava dechu.Hladina alkoholu a příznaky opilosti

I.  1-1,5 ‰

 • spokojený,
 • sdílný,
 • veselý výraz,
 • živá mimika,
 • výřečnost,
 • smích,
 • rozpustilost,
 • přátelskost,
 • pocit sebejistoty – cítí se lépe,
 • starosti jsou „lehčí“.


II. 1,5-3 ‰

 • nekritický,
 • netaktní,
 • křičí,
 • zpívá,
 • nedbá okolí (hlučnost),
 • impulsivní,
 • nenaslouchá ostatním,
 • zčervenání obličeje (erythema faciei),
 • stoupá srdeční tepová frekvence (tachykardie),
 • neuspořádanost pohybů (ataxie, dystaxe),
 • poráží sklenice a předměty kolem sebe,
 • vrávorá, motá se, neudrží stabilitu,
 • někdy diplopie (rozdvojené vidění).


III. 3‰ a více

 • únava,
 • ospalost,
 • zvracení,
 • obličej bledne.
 • Při vysokých dávkách:
 • narkotický efekt – bezvědomí,
 • necitlivost,
 • inkontinence (pomočení, pokálení),
 • tep slabý,
 • bradypnoe (zpomalené dýchání),
 • mydriáza (rozšíření zornic) nereagující na osvit.
 • V nejhorším případě zástava dechu (útlum dechového centra v centrálním nervovém systému CNS).

Opilý může zemřít při zcela banálních situacích, které by za střízliva hravě zvládl - např. se může utopit v kaluži vody.
HAK
promile
RESORBČNÍ FÁZE
ELIMINAČNÁÍ FÁZE
nenavyklý pití navyklý pití nenavyklý pití navyklý pití
do 0.5 vždy
podnapilost
někdy
podnapilost
někdy
podnapilost
žádné
projevy
0.5 – 1.0 lehký stupeň
opilosti
podnapilost podnapilost někdy
podnapilost
1.0 – 1.5 střední stupeň
opilosti
lehký stupeň
opilosti
lehký stupeň
opilosti
vždy
podnapilost
1.5 – 2.5 težký stupeň
opilosti
střední stupeň
opilosti
střední stupeň
opilosti
lehký stupeň
opilosti
2.5 – 3.5 otrava až
bezvědomí
težký stupeň
opilosti
težký stupeň
opilosti
střední stupeň
opilosti
3.5 – 4.4 bezvědomí až
smrt
otrava až
bezvědomí
bezvědomí až
smrt
težký stupeň
opilosti
více 4.5
smrtelná otrava alkoholem
MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny