paticka opilost paticka ebrieta priznaky projevy symptomyPatická opilost, patická ebrieta (lat. ebrietas pathica, angl. pathological alcohol intoxication) je vzácný stav, který lze charakterizovat jako abnormní reakci na požití alkoholu. Nesouvisí s chronickým alkoholizmem ani s množstvím požitého alkoholu – může k němu dojít po malé i velké dávce.

___

___

Hypotetickým předpokladem je náhodné střetnutí aktuálního oslabení (hypoglykemie, rekonvalescence, velké nevyspání, snad i nepříznivé emoční zážitky) s možnou diskrétní predispozicí. Zajímavost patické opilosti je v tom, že spadá nejen do lékařské, ale i do právní problematiky. Přesná příčina není zcela jasná.

Diagnostika - diagnózu musí učinit na základě vyšetření a osobních zkušeností zkušený psychiatr, případně soudní znalec. Pokud dojde ke spáchání trestného činu, konstatování patické ebriety vede k zastavení trestního řízení. Někteří informovanější pachatelé se snaží své zločiny svést právě na vrub patické opilosti.

Léčba - stav bývá krátkodobý, během něj, je obvykle nutné zajisti klid na lůžku, aby si daný jedinec neublížil a eventuálně podat tlumivé léky.

 

Jak se projevuje patická opilost - příznaky, projevy, symptomy

 • velmi široké spektrum příznaků
 • vedoucí příznak: kvalitativní porucha vědomí:
  • dezorientace
  • iluzivní a halucinatorní vnímání
  • zkreslený úsudek
 • úzkostná nálada
 • expanzivní nálada:
  • vysoká aktivita
  • energie
  • sebevědomí
 • na počátku ztuhlost až nehybnost
 • poté náhlé oživení s energickým vystupováním, rázné pohyby
 • strnulá mimika a pohled
 • nemluvnost nebo úsečná řeč
 • paranoidní chování
 • agresivní chování
 • provádění neúčelných činností
 • až násilné sklony
 • nejeví klasické známky opilosti (poruchy mluvení, rovnováhy atd.)
 • po úpravě naprostá ztráta paměti na dobu záchvatu (amnézie)

 

Patická opilost - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny