astma_astmaticky_zachvat_priznaky_projevy_symptomy.jpgAstma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, charakterizované přechodnou bronchiální obstrukcí (neprůchodností průdušek), hypersekrecí (zvýšeným vylučováním) hlenu a edémem (otokem) sliznice průdušek. Astma je poměrně běžná choroba dětského nebo dospělého věku, bez rozdílu pohlaví. Na vzniku astmatu se podílí rodinný výskyt, alergeny, psychické vlivy, tělesná námaha, chronické dráždění dýchacích cest, infekce.
___
___

Podrobnější informace o astmatu:

Astma je chronické imunitní zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je spojeno s přecitlivělostí imunitiního systému s následnou průduškovou hyperreaktivitou. Ta způsobuje opakující se epizody dušnosti, pískotů, tíže na hrudi, kašle ad. a to zvláště v noci.  Tyto epizody jsou spojeny s různým stupněm obstrukce, která je reverzibilní (vratná) a to buď spontánně nebo vlivem léků (medikamentozní úleva).

Astma se může projevit v jakémkoli věku a je nutné včas zahájit léčbu.

Diagnóza a diagnostika je postavena na základě příznaků a výsledků funkčního vyšetření plic. Astma je děleno dle tíže příznaků a dle míry jejich kontroly. Na vzniku astmatu se podílejí dědičné faktory společně s negativním vlivem zevního prostředí. Velkou roli hraje tzv. atopie – tvorba abnormálního množství IgE protilatek, které jsou odpovědí na alergeny zevního prostředí.

Léčba probíhá pomocí režimových opatření – vyhýbaní se spouštěčům, pomocí rychlých úlevových antiastmatik – ke zvládnutí akutních potíží a dále pomocí preventivních kontrolujících antiastmatik pro dlouhodobé pravidelné užívání.

Zvyšování intenzity a frekvence příznaků muže vyústit tzv. exacerbaci- akutní astmatický záchvat. Neléčené či nesprávně zaléčený astmatický záchvat může vést v krajním případě vzácně až k úmrtí.

K rizikovým faktorům patří vyšší

 • věk,
 • kuřáctví,
 • noncopliance (nedodržování spolupráce při užívání léku a prevenci - tzn. vyvarování se kontaktu s alergenem).

Jak se projevuje bronchiální, průduškové astma - příznaky, projevy, symptomy

 • střídají se klidná období bez obtíží a exacerbace s astmatickými záchvaty
 • mimo jiné může být přítomná rýma delšího trván
 • obtíže se často objevují v noci
 • typická velká variabilita a rychlý rozvoj příznaků při kontaktu s alergenem

Astmatický záchvat:
 • záchvaty klidové dušnosti (pocit nedostatku vzduchu), které se objeví náhle, neočekávaně
 • je přítomný kašel s vykašláváním (expektorací) vazkého sputa
 • pískoty při výdechu, při nádechu dochází k zatahování jugulární jamky (jamka nad hurdní kostí na spodní části krku)
 • pocit tíhy a sevření na hrudníku, prodloužený, ztížený výdech
 • při astmatickém záchvatu je často přítomen úzkost a neklid
 • poslechově (auskultačně) na plicích záplava pískotů
 • u závažných stavů až tzv. tichá plíce (bez poslechového nálezu)

Status asthmaticus:
 • běžný astmatický záchvat trvá cca. 1 hodinu, pokud trvá déle, jedná se o astmatický stav, který může trvat i několik dní a je nutné zasáhnout medikamentózně (léky)
 • při astmatickém stavu dochází k těžkému zúžení dýchacích cest hypoxemii (nedostatek kyslíku v krvi), hypoxii (nedostatku kyslíku ve tkáních), povrchnímu dýchání z vyčerpání - to nazýváme status astmaticus
MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny