jak-se-projevuje-chronicka-obstrukcni-plicni-nemoc-CHOPN-priznaky-projevy-symptomyCHOPN, chronická obstrukční plicní nemoc (anglicky chronic obstructive pulmonary disease - COPD) je charakterizována omezeným průtokem vzduchu v průduškách, který není plně reverzibilní (návratný) třeba jako u astma bronchiále. Je spojeno s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny. Nejrizikovějším faktorem je kouření tabáku. Podjednotkami je chronický zánět průdušek (chronická bronchitida) a emfyzém.

___

___

Díky chronickému zánětu je taktéž přítomna hypersekrece hlenu (nadměrné vylučování), bronchiální (průdušková) obstrukce, což má za následek vzniku plicní hypertenze a cor pulmonale. Nemocní nejčastěji umírají na plicní selhání, kardiovaskulární nemoci či rakovinu plic. Doba mezi první cigaretou a úmrtím je cca 35-50 let.

Diagnóza je postavena na progresi ireverzibilní obstrukce průdušek stanovené spirometrickým měřením, dále pomocná zobrazovací vyšetření (RTG, CT, MR). Léčba: Hlavními léčebnými cíly je zmírnění příznaků, zabránění progrese a prevence exacerbace. Do komplexní terapie (léčby) patří naprosté zanechání kouření, farmakoterapie pouze symptomatická (mukolytika – léky ředění hlenu, bronchodilatancia – léky k roztažení průdušek, kortikoidy). Dále se uplatňuje rehabilitace, v pokročilých případech domácí oxygenoterapie (léčba kyslíkem, inhalace 02).
Exacerbace CHOPN - je charakterizována náhlou změnou dušnosti, kašle či vykašláváním. Příčinou mohou být jak virové tak i bakteriální infekce. Exacerbace (znovuvypuknutí nebo zvýraznění příznaků nemoci) akcelerují průbeh CHOPN. Léčba obdobná, ale intenzivnější, při podezření na bakteriální infekci jsou na místě antibiotika, v krajním případě i pobyt v nemocnici (hospitalizace).

 

Jak se projevuje CHOPN, chronická obstrukční plicní nemoc – příznaky, projevy, symptomy

 • produktivní kašel (s expektorací = s vykašláváním)
 • progredující (pokračující) dušnost
 • snížení tolerance námahy (pozátěžová dušnost)
 • kardiovaskulární nemoci (srdeční infarkt, angina pectoris, cévní mozková příhoda ad.)
 • kachexie (vyhublost)
 • atrofie svalstva (ochabnutí svalů)

Exacerbace CHOPN:

 • užití pomocných dýchacích svalů (zatahování nadkličkových jamek)
 • zhoršení nebo vznik cyanózy (promodralé zabarvení kůže především aker)
 • periferní otoky (převážně otoky dolních končetin ad.)
 • známky selhávání pravého srdce
 • kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí - pasivita, letargie, otupělost ad.

jak-se-projevuje-chronicka-obstrukcni-plicni-nemoc-CHOPN-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografie

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny