Snížené a zvýšené hodnoty krevních buněk příčina lymfocyty erytrocyty neutrofily trombocyty makrocity mikrocyty eozinofilyCelkový objem kolující krve v lidském těle je asi 70 ml na kilogram hmotnosti; za určitých okolností dochází k jeho zvýšení, nebo snížení. V krvi samotné kromě toho může být normální, zvýšený nebo snížený počet krevních elementů (erytrocytů), což vede ke změnám v poměru mezi erytrocyty a plazmou a obojí tak v kombinacích způsobuje různé poruchy složení krve. Ty v dnešní praxi zjišťujeme poměrně přesně různými typy analyzátorů – elektronických počítačů krvinek. Celkový objem erytromasy můžeme stanovit pomocí izotopů (Cr51).

__

Červený krevní obraz - červené krvinky

Hodnota hemoglobinu (Hb), resp. hematokritu (Hct) je základní pro stanovení diagnózy anémie a informuje též o jejím stupni. Distribuční šíře erytrocytů podává přehled o variabilitě ve velikosti červených krvinek (anizocytóze).

Zvýšený hemoglobin, Hb - příčina:

polycytemie, pobyt ve výškách, stavy spojené s hypoxií, nádory produkující erytropoetin (např. karcinom ledviny), stresové stavy, kuřáci, dehydratace.

Snížený hemoglobin, Hb - příčina:

anémie, hemolýza, ledvinová insuficience, krevní ztráty, aplázie dřeně, léky (chloramfenikol, zlato), gravidita (převládá hemodiluce nad pouze mírným vzestupem erytromasy). Anémii hodnotíme jako těžkou při hodnotách Hb < 100 g/l.

 

Erytromasa

Zvýšená erytromasa - příčina:

pravá polycytemie, hypoxie (pobyt ve výškách, cor pulmonale, kardiovaskulární onemocnění, kuřáci), hemoglobinopatie s vyšší afinitou ke kyslíku, nádory produkující erytropoetin.

Snížená erytromasa - příčina:

ztráty krve, chronická onemocnění, insuficience dřeně, anémie, hemolýza.

 

Červené krvinky normální hodnoty muži ženyErytrocyty, červené krvinky

Zvýšené erytrocyty - příčina:

polycytemie, pobyt ve výškách, srdeční onemocnění, nádory produkující erytropoetin, stres, kuřáci, hemokoncentrace.

Snížené erytrocyty - příčina:

anémie, hemolytické stavy, insuficience ledvin, krevní ztráty, aplázie dřeně, toxické látky (benzol), léky (chloramfenikol).

 

MCV, makrocyty

Zvýšené makrocyty, MCV, makrocytóza, příčina makrocytózy - příčina:

nedostatek vitamínu B12 (perniciózní anémie), nedostatek listové kyseliny, jaterní onemocnění, abúzus alkoholu, myxedém, aplázie dřeně, retikulocytóza (mladé formy erytrocytů jsou větší), myelofibróza (zde v nátěrech typické slzičkové erytrocyty – dakryocyty), léky (antikonvulziva).

Snížené makrocyty, MCV, příčina mikrocytózy - příčina:

nedostatek železa, hemoglobinopatie (talasemie), anémie chronických onemocnění, sideroblastické anémie, otrava olovem.

 

Erytrocyty + makrocyty (makrocytóza) - vyhodnocení zvýšené a snížené hodnoty obou parametrů najednou

Zvýšená erytrocytoza + vysoká makrocytóza - příčina:

karence vitaminu B12 nebo kyseliny listové, jaterní onemocnění, imunohemolytické anémie, nemoc z chladových aglutininů.

Zvýšená erytrocytóza + nízká makrocytóza - příčina:

sideropenie, DIC (diseminovaná intravaskulární koagulace), konsumpční koagulopatie a stavy spojené s fragmentací erytrocytů (schistocyty), hemoglobinopatie.

 

Retikulocyty (nejmladší erytrocyty)

Zvýšené retikulocyty - příčina:

hemolytické anémie, akutní krevní ztráty, anémie v průběhu terapie.

Snížené retikulocyty - příčina:

aplastické anémie, anémie s poruchou vyzrávání červené řady, jaterní onemocnění, posttransfuzní stavy, stavy po chemoterapii.


Morfologické zhodnocení červených krvinek - dakryocyty, sférocyty, stomatocyty, schistocyty, echinocyty:

Počítačové hodnoty periferní krve doplňujeme prohlédnutím obarveného krevního nátěru. Z typických morfologických změn červených krvinek je nutno uvést kromě výše zmíněných dakryocytů  ještě  alespoň  sférocyty  (kulovitý  tvar)  u  hemolytických  anémií,  stomatocyty  (centrální  štěrbinovité  projasnění)  u  alkoholiků,  fragmentované  erytrocyty  (schistocyty)  u mikroangiopatických nebo traumaticky podmíněných hemolýz a konečně echinocyty (s hrotnatými výběžky na povrchu) u urémií – následkem poškození glomerulů a u stavů po splenektomiích (zde též Howellova-Jollyho inkluzní tělíska uvnitř erytrocytů).

 

Neutrofily

Zvýšené neutrofily - příčina:

akutní bakteriální infekce, akutní a chronické myeloidní leukemie, myeloproliferace, generalizovaná maligní onemocnění, streso vé stavy – bolest, chlad, teplo (zde jde většinou o tzv. distribuční leukocytózu s přesunem leukocytů z tzv. marginálního do cirkulujícího poolu), nekrózy tkáně (infarkt myokardu), vaskulitidy, dekompenzace diabetu s acidózou. Z léků vyvolávají neutrofilii G- a GM-CSF, lithium, kortikoidy, adrenalin (faktory stimulující kolonie granulocytů, resp. granulocytů a makrofágů).
Zvláštní formou je leukemoidní reakce (nad 30 000 segmentovaných i mladších granulocytů) u sepsí, endokarditid, miliární tbc a metastáz nádorů.

Snížené neutrofily - příčina:

virové infekce, aplastické anémie, rtg záření, agranulocytóza, imunosuprese, léky (antibiotika, chemoterapeutika, tyreostatika, analgetika, psychofarmaka), lymfatické a monocytové leukémie.
Při hodnocení neutropenií je podstatný pokles jejich absolutního počtu, relativní hodnoty mohou být zavádějící. V urologii představují neutropenie značné riziko slizničních a kožních infekcí; v kombinaci s monocytopenií je toto nebezpečí zvláště vysoké.


Bílé krvinky normální hodnoty muži ženyLeukocyty - bílé krvinky

Lymfocyty

Zvýšená hodnota bílých krvinek lymfocytů, zvýšené lymfocyty - příčina:

chronické infekce, tuberkulóza, chronická lymfadenóza, infekční mononukleóza, další virózy, chronická lymfadenóza, Hodgkinova choroba, hypokortikalizmus, idiopatická proktokolitis, idiopatická trombocytopenická purpura.

Snížená hodnota bílých krvinek lymfocytů, snížené lymfocyty - příčina:

AIDS  a  přidružená  onemocnění,  poškození  dřeně  po  chemoterapii a  radioterapii,  terapie  steroidy,  hyperkortikalizmus,  aplastická  anémie,  neurologická  onemocnění – roztroušená skleróza mozkomíšní (RS).

Absolutní počet T-lymfocytů:

Důležitým údajem je i absolutní počet T-lymfocytů, který se pohybuje mezi 800–2600×10 9/l; z toho lymfocytů CD 4 (pomáhajících) je 600–1500, CD 8 (potlačujících) pak 200–800×10 9/l. Jejich vzájemný poměr je 2,0.

 

Monocyty

Zvýšené monocyty - příčina:

virové, protozoární a parazitární infekce, granulomatózní choroby (sarkoidóza, Crohnova choroba), nádory (maligní lymfomy, monocytová leukemie).

Snížené monocyty - příčina:

aplastické anémie, chronická lymfadenóza, terapie glukokortikoidy.

 

Eozinofily

Zvýšené eozinofily - příčina:

Zvýšení počtu eozinofilů provází obecně alergická onemocnění, bronchiální astma, infestace parazity (u nás běžně toxokarózu, trichinelózu a střevní helmintózy), lékové alergie, kolagenózy, angioneurotický edém, Hodgkinovu chorobu a další generalizované malignity, kožní choroby (urticaria, pemphigus).

 

Bazofily

Zvýšené bazofily - příčina:

zjišťujeme nejčastěji u chronické myeloidní leukemie, hypotyreózy, mastocytomu event. systémové mastocytózy.

 

Krevní destičky normální hodnoty muži ženyTrombocyty

Zvýšené trombocyty, trombocytóza:

maligní onemocnění (zvl. oblast GIT), zánětlivá střevní onemocnění, stavy po splenektomii, myeloproliferativní onemocnění (tro
mbocytemie, polycythemia vera), infekce, po ztrátách krve, sideropenie, pankreatitidy.

Snížené trombocyty (trombocytopenie):

hypersplenizmus (zvl. při cirhóze jater), poškození dřeně, alkohol, imunitní poruchy (nejčastěji polékové), infekce (např. Helicobacter pylori), kolagenózy, DIC (diseminovaná intravaskulární koagulopatie) a jiné konsumpční koagulopatie, septické stavy. Spontánní hemoragie se objevují při poklesu pod 30×10 9/l.

Nález trombocytopenie v počítači je nutno ještě zkontrolovat v nátěru, neboť ve skutečnosti může jít o tvorbu agregátů destiček, které pak počítač nesprávně vyhodnotí jako leukocyty.

Zvýšený střední objem trombocytů - příčina:

Vzrůstá při větším výskytu jejich mladých forem v periferii a u některých vrozených abnormalit.


 

Zdroj: prof. MUDr. Ivo Krč, DrSc., II. interní klinika LFUP a FN

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny