Patická opilost, patická ebrieta - příznaky, projevy, symptomy

paticka opilost paticka ebrieta priznaky projevy symptomyPatická opilost, patická ebrieta (lat. ebrietas pathica, angl. pathological alcohol intoxication) je vzácný stav, který lze charakterizovat jako abnormní reakci na požití alkoholu. Nesouvisí s chronickým alkoholizmem ani s množstvím požitého alkoholu – může k němu dojít po malé i velké dávce.

___

___

Hypotetickým předpokladem je náhodné střetnutí aktuálního oslabení (hypoglykemie, rekonvalescence, velké nevyspání, snad i nepříznivé emoční zážitky) s možnou diskrétní predispozicí. Zajímavost patické opilosti je v tom, že spadá nejen do lékařské, ale i do právní problematiky. Přesná příčina není zcela jasná.

Diagnostika - diagnózu musí učinit na základě vyšetření a osobních zkušeností zkušený psychiatr, případně soudní znalec. Pokud dojde ke spáchání trestného činu, konstatování patické ebriety vede k zastavení trestního řízení. Někteří informovanější pachatelé se snaží své zločiny svést právě na vrub patické opilosti.

Léčba - stav bývá krátkodobý, během něj, je obvykle nutné zajisti klid na lůžku, aby si daný jedinec neublížil a eventuálně podat tlumivé léky.

 

Jak se projevuje patická opilost - příznaky, projevy, symptomy

 • velmi široké spektrum příznaků
 • vedoucí příznak: kvalitativní porucha vědomí:
  • dezorientace
  • iluzivní a halucinatorní vnímání
  • zkreslený úsudek
 • úzkostná nálada
 • expanzivní nálada:
  • vysoká aktivita
  • energie
  • sebevědomí
 • na počátku ztuhlost až nehybnost
 • poté náhlé oživení s energickým vystupováním, rázné pohyby
 • strnulá mimika a pohled
 • nemluvnost nebo úsečná řeč
 • paranoidní chování
 • agresivní chování
 • provádění neúčelných činností
 • až násilné sklony
 • nejeví klasické známky opilosti (poruchy mluvení, rovnováhy atd.)
 • po úpravě naprostá ztráta paměti na dobu záchvatu (amnézie)

 

Patická opilost - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2018