Neurologie, neurochirurgie

Landau-Kleffner syndrom - příznaky, projevy, symptomy

landau-kleffner-syndrom-priznaky-projevy-symptomyLandau-Kleffner syndrom (anglicky Landau-Kleffner syndrome, infantile acquired aphasia, acquired epileptic aphasia, aphasia with convulsive disorder, anglická zkratka LKS)  je postupná nebo náhlá ztráta schopnosti rozumět a používat mluvený jazyk, který se vyskytuje především u dětí. Tato ztráta nejčastěji vzniká na základě mnohočetných epileptických záchvatů, které probíhají u dítěte během spánku, takže se navenek nějak neprojevují.
___
___

Číst dál: Landau-Kleffner syndrom - příznaky, projevy, symptomy

Dravetové syndrom, těžká myoklonická epilepsie kojenců, SMEI - příznaky, projevy, symptomy

dravetove-syndrom-priznaky-projevy-symptomyDravetové syndrom (anglicky severe myoclonic epilepsy of infancy, anglická zkratka SMEI) je velmi vzácná forma dětské epilepsie. Z celkového počtu 500 dětí s epilepsií, maximálně 2 trpí touto formou epilepsie. Typicky se u dětí projevuje okolo druhého roku života. Příčiny vzniku tohoto onemocnění nejsou příliš známy. Mezi lékaři se uvažuje o genetické poruše, konkrétně o mutaci genu SCN1A.
___
___

Číst dál: Dravetové syndrom, těžká myoklonická epilepsie kojenců, SMEI - příznaky, projevy, symptomy

Absence, epilepsie u dětí - příznaky, projevy, symptomy

absence-epilepsie-u-deti-priznaky-projevy-symptomyAbsence (epilepsie u dětí, anglická zkratka CAE, anglicky pycnolepsy) je generalizovaný epileptický záchvat, který postihuje především dětskou populaci. Nejčastěji se projeví ve věku pěti až sedmi let. Takto postižené děti trpí záchvaty, které jsou sice krátké (trvání není delší jak 20 sekund), ale zato častější.
___
___

Číst dál: Absence, epilepsie u dětí - příznaky, projevy, symptomy

Westův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

westuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyWestův syndrom (anglicky West syndrome) je velmi nebezpečný typ epilepsie. Vyskytuje se především u dětí. Nebezpečný je v tom, že často vede k poškození mozku, což způsobí narušení mentálního vývoje dítěte. Tímto syndromem jsou častěji postiženi chlapci. Příčinou Westova syndromu jsou narušené nervové buňky.
___
___

Číst dál: Westův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

Absces mozku, mozkový absces - příznaky, projevy, symptomy

absces-mozku-mozkovy-absces-priznaky-projevy-symptomyMozkový absces (anglicky abscessus cerebri, intracranial abscess, brain abscess) je označení pro zánětlivý proces, který probíhá přímo uvnitř mozkové tkáně. Nejčastěji se zánět dostává do mozku přímo přes kost při chronickém zánětu středního ucha nebo nosních dutin. Dalšími možnostmi průniku zánětu je cesta přes otevřené poranění lebky a dále přenos zánětu krví ze vzdáleného ložiska zánětu.
___
___

Číst dál: Absces mozku, mozkový absces - příznaky, projevy, symptomy

Postpoliomyelitický syndrom - příznaky, projevy, symptomy

postpoliomyeliticky-syndrom-priznaky-projevy-symptomyPostpoliomyelitický syndrom (anglicky post-polio syndrome, anglická zkratka PPS) se vyskytuje mnoho let po prodělané paralytické poliomyelitidě. Nejvíce se vyskytuje u starší populace a především u těch pacientů, u kterých proběhla poliomyelitida zvlášť bouřlivě. Diagnózu stanovujeme na základě kritérií podle Muldera.
___
___

Číst dál: Postpoliomyelitický syndrom - příznaky, projevy, symptomy

Beckerova svalová dystrofie - příznaky, projevy, symptomy

beckerova-svalova-dystrofie-priznaky-projevy-symptomyBeckerova svalová dystrofie (benigní pseudohypertrofická svalová dystrofie, anglická zkratka BMD, anglicky Becker´s muscular dystrophy) je dědičné onemocnění, které je vázáno na pohlavní chromozom X. Jde v podstatě o jednu z forem Duchenovy svalové dystrofie. Probíhá však mnohem pomaleji než Duchenova choroba a postihuje svaly nohy a svaly pánve.
___
___

Číst dál: Beckerova svalová dystrofie - příznaky, projevy, symptomy

Ondinina kletba, Ondinino prokletí - příznaky, projevy, symptomy

ondinino-prokleti-priznaky-projevy-symptomyOndinino prokletí (synonymně syndrom kongenitální centrální hypoventilace, CCHS, primární alveolární hypoventilace, anglicky Ondine's curse, congenital central hypoventilation syndrome, primary alveolar hypoventilation) je onemocnění postihující dýchací systém a pokud se neléčí, bývá smrtelné. U pacientů s tímto onemocněním se vyskytují zástavy dechu během spánku.
___
___

Číst dál: Ondinina kletba, Ondinino prokletí - příznaky, projevy, symptomy

Sturge-Weberův syndrom, encefalotrigeminální angiomatóza - příznaky, projevy, symptomy

sturge-weberuv-syndrom-encephalotrigeminalni-angiomatoza-priznaky-projevy-symptomySturge-Weberův syndrom (encephalotrigeminální angiomatóza, anglicky Sturge-Weber syndrome, zkratka SWS) je vzácné vrozené neurologické a kožní onemocnění. Jeho vznik je zapříčiněn chybou v mezodermálním a ektodermálním vývoji. V populaci se vyskytuje spíše sporadicky (vzácně). Onemocnění je pojmenováno podle Williama Allena Sturge a Fredericka Parkes Webera.
___
___

Číst dál: Sturge-Weberův syndrom, encefalotrigeminální angiomatóza - příznaky, projevy, symptomy

Motor neuron disease, MND, ALS/MND - příznaky, projevy, příčina, léčba

motor-neuron-disease-mnd-als-mnd-priznaky-projevy-pricina-lecba-20Amyotrofická laterální skleróza (zkratka ALS, anglicky amyotrophic lateral sclerosis, motor neurone disease, MND, synonymně Gehrigova choroba, Charcotova nemoc) je onemocnění neznámé etiologie (příčiny), při kterém dochází k degeneraci centrálního i periferního motoneuronu. Jde o postižení multifokální s rychlou progresí, bez remisí. Postihuje svalové skupiny končetin, trupu a bulbárního svalstva. Projevy a příznaky (tedy klinický obraz), stejně jako léčba a prognóza jsou témata, která jsou obsažena v tomto článku. 

Charcotova nemoc

Číst dál: Motor neuron disease, MND, ALS/MND - příznaky, projevy, příčina, léčba

Další články v této kategorii