Kardiologie, angiologie (srdce, cévy)

Syndrom modré kůže - příznaky, projevy, symptomy

syndrom-modre-kuze-priznaky-projevy-symptomy-2Syndrom modré kůže (blue skin syndrome) je velmi vzácný syndrom, který byl poprvé zaznamenán v 60. letech minulého století. Vyskytl se u rodiny Fugateových pocházející z Kentucky. Příčinou je zřejmě nedostatek kyslíku v arteriální (tepenné) krvi a tím dochází k tzv. cyanóze, tedy zmodrání pokožky. Cyanóza se běžně vyskytuje u lidí, kteří nemají dostatek kyslíku pro tkáně. Jde tedy o potenicálně život ohrožující stav.
___
___

Číst dál: Syndrom modré kůže - příznaky, projevy, symptomy

Takayasuova arteritida - příznaky, projevy, symptomy

takayasuova-arteritida-priznaky-projevy-symptomy-55Takayasuova arteritida (anglicky Takayasu arteritis, pulseless disease, occlusive thromboaortopathy, Martorell syndrome) je vzácné, systémové, zánětlivé onemocnění. Její příčinu bohužel dosud neznáme. Nejčastěji postihuje ženy ve fertilním (plodném) věku. Jde v podstatě o vaskulitidu (zánět cév), konkrétně nejčastěji aorty a jejích větví.
___
___

Číst dál: Takayasuova arteritida - příznaky, projevy, symptomy

Angina pectoris - příznaky, projevy, symptomy

angina-pectoris-priznaky-projevy-symptomy-7Angina pectoris (zkratka AP, synonymem akutní koronární syndrom, Prinzmetalová angína, variabilní angína, anglicky acute coronary syndrome - ACS, chest pain, coronary artery spasms, microvascular angina, Prinzmetal's angina, stable or common angina, Unstable angina, Variant angina) patří mezi akutní formy tzv. ischemické choroby srdeční (ICHS).
___
___

Číst dál: Angina pectoris - příznaky, projevy, symptomy

Mdloba, synkopa, kolaps - příznaky, projevy, symptomy

mdloba-synkopa-priznaky-projevy-symptomy-0Synkopa (synonymně mdloba, anglicky fainting, syncope) je definována jako přechodná ztráta vědomí, která se vyznačuje rychlým nástupem a krátkým trváním a spontánní úpravou. Je způsobená celkovým nízkým krevním průtokem v mozku, který se nejčastěji vyskytuje u snížení krevního tlaku (hypotenze) často v kombinaci se sníženou hydratací (nedostatečným pitím tekutin).
___
___

Číst dál: Mdloba, synkopa, kolaps - příznaky, projevy, symptomy

Ebsteinova anomálie, malformace - příznaky, projevy, symptomy

ebsteinova-anomalie-malformace-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografie-4Ebsteinova anomálie (Ebstein anomaly) je vrozená srdeční vada, pro níž je charakteristická změna polohy trikuspidální (trojcípé) chlopně, která se nachází mezi pravou síní a pravou komorou. Poprvé byla tato anomálie popsána doktorem Ebsteinem (odtud název této srdeční vady).

___

___

Číst dál: Ebsteinova anomálie, malformace - příznaky, projevy, symptomy

Syndrom zlomeného srdce, Tako-Tsubo kardiomyopatie – příznaky, projevy, symptomy

syndrom-zlomeneho-srdce-tako-tsubo-kardiomyopatie-priznaky-projevy-symptomySyndrom zlomeného srdce (angl. broken heart, apical balooning, Takotsubo cardiomyopathy) patří mezi kardiologická onemocnění. Charakteristické pro tuto kardiomyopatii je rozšíření hrotu levé srdeční komory. Tento stav je reverzibilní - vratný, a právě reverzibilita nálezu se v poslední době pokládá za podmínku diagnózy tako-tsubo kardiomyopatie. Toto onemocnění je tzv. katecholamin-dependentní, vyskytuje se proto u některých nemocných s feochromocytomem nebo u jinak zdravých jedinců, kteří prodělali silný psychický nebo fyzický stres.
___
___

Číst dál: Syndrom zlomeného srdce, Tako-Tsubo kardiomyopatie – příznaky, projevy, symptomy

Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom, WPW – příznaky, projevy, symptomy

wolffuv-parkinsonuv-whiteuv-syndrom-wpw-priznaky-projevy-symptomyWolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom (anglicky Wolff–Parkinson–White syndrome, zratkou WPW) je kardiologické onemocnění. Jde o typ srdeční arytmie s předčasnou aktivací srdeční komory cestou přídatného svazku převodního systému srdce, tzv. Kentova svazku. Toto onemocnění je převážně vrozené a patří k tzv. preexcitačnímu typu arytmie. Tuto poruchu poprvé popsal americký kardiolog Louis Wolff. Ze získaných příčin může WPW syndrom způsobit např. endokarditida nebo myokarditida.
___
___

Číst dál: Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom, WPW – příznaky, projevy, symptomy

Ateroskleróza, arterioskleróza, kornatění tepen – příznaky, projevy, symptomy

ateroskleroza-arterioskleroza-kornateni-tepen-priznaky-projevy-symptomy-2Ateroskleróza (též arterioskleróza, anglicky atherosclerosis) je chronické progresivní degenerativní onemocnění cévní stěny, které se řadí mezi takzvané civilizační choroby. Jedná se o dlouhodobý proces, při němž dochází k "tuhnutí" cévní stěny a zužování jejího průsvitu za vzniku aterosklerotických plátů. Podstatou vzniku aterosklerotických plátů je ukládání aterogenních látek, zejména lipidů (tuků) ve stěně tepny.

___

___

Číst dál: Ateroskleróza, arterioskleróza, kornatění tepen – příznaky, projevy, symptomy

Trombóza mezenterické arterie – příznaky, projevy, symptomy

jak-se-projevuje-tromboza-mezentericke-arterie-priznaky-projevy-symptomyTrombóza mezenterické arterie - velmi laicky řečeno "ucpaná tepna zásobující krví střeva" (anglicky mesenteric artery occlusion, thrombosis) je stav, kdy dojde ke koagulaci (sražení) krve v horní mezentrické tepně za vzniku trombu. Tato tepna zásobuje krví tenké, slepé a tlusté střevo, dále se podílí také na zásobení části slinivky břišní a ev. části žaludku. Ucpání mezenterické tepny krevní sraženinou má za následek ischemii (nedokrevnost) ve výše jmenovaných oblastech.

___

___

Číst dál: Trombóza mezenterické arterie – příznaky, projevy, symptomy

Syndrom komprese pánevní žíly, May-Thurnerův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

syndrom-komprese-panevni-zily-may-thurneruv-syndrom-priznaky-projevy-symptomy-2May-Thurnerův syndrom (anglicky iliac vein compression syndrome, May-Thurner syndrome) je způsoben kompresí společné pánevní žíly (vena iliaca communis), která je utlačována společnou pánevní tepnou (arteria iliaca communis). Tato tepna intimně naléhá na pánevní žílu a může ji vzhledem k rozdílnosti ve stavbě cévní stěny a tlakovému gradientu komprimovat, často proti tělu obratle.

___

___

Číst dál: Syndrom komprese pánevní žíly, May-Thurnerův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

Další články v této kategorii