Kardiologie, angiologie (srdce, cévy)

Syndrom dráždivé karotidy - příznaky, projevy, symptomy

syndrom drazdive karotidy priznaky projevy symptomySyndrom dráždivé karotidy (anglicky carotid sinus hypersensitivity – CSH) je nadměrná reakce karotického sinu na stimulaci baroreceptorů (tlak v daném místě). Karotický sinus je místo na krku, kde se rozděluje céva vedoucí krev do mozku na vnitřní a vnější větev.

___

___

Číst dál: Syndrom dráždivé karotidy - příznaky, projevy, symptomy

Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory - příznaky, projevy, symptomy, EKG

arytmogenni kardiomyopatie prave komory priznaky projevy symptomy EKGArytmogenní kardiomyopatie pravé komory (anglicky arrhythmogenic right ventricle cardiomyopathy) je generalizovaný a progresivní typ kardiomyopatie. Kardiomyopatie (KMP) je skupina onemocnění srdečního svalu spojených s poruchou srdeční funkce. Při arytmogenní KMP dochází k nahrazování svaloviny pravé komory tukovou a fibrózní tkání.

___

___

Číst dál: Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory - příznaky, projevy, symptomy, EKG

Flutter síní (atriální flutter) - příznaky, projevy, symptomy

Flutter síní (anglicky atrial flutter) je porucha srdečního rytmu, která vzniká v síních. Jde o reentrální arytmii, tzn. vzruch se šíří po přesně dané okružní dráze v síních. Flutter je buď typický(I.typ), kdy je reentrální okruh závislý na kavotrikuspidálním můstku nebo naopak atypický (flutter II. typu), kdy je na můstku nezávislý.

___

___

Číst dál: Flutter síní (atriální flutter) - příznaky, projevy, symptomy

Kardiogenní šok - příznaky, projevy, symptomy

kardiogenni sok priznaky projevy symptomyKardiogenní šok (anglicky cardiogenic shock) - jako šokový stav označujeme situaci, kdy není náš kardiovaskulární systém schopen dodat tkáním dostatek kyslíku a živin, a současně není schopen z tkání odstranit oxid uhličitý a odpadní zplodiny jejich metabolismu.

___

___

Číst dál: Kardiogenní šok - příznaky, projevy, symptomy

Pacemakerový syndrom - příznaky, projevy, symptomy

pacemakerovy syndrom priznaky projevy symptomyPacemakerový syndrom (anglicky pacemaker syndrome) je komplikací kardiostimulace. Podstatou je obrácená síňokomorová sekvence při komorové stimulaci, kdy vlivem zpětného vedení na síně dochází ke kontrakci síní v době zavřených atrioventrikulárních chlopní (chlopně nacházející se mezi síněmi a komorami).

___

___

Číst dál: Pacemakerový syndrom - příznaky, projevy, symptomy

Sick sinus syndrom, SSS - příznaky, projevy, symptomy

sick sinus syndrom sss priznaky projevy symptomySick sinus syndrom (SSS, anglicky sick sinus syndrome) je poměrně častá arytmie, která souvisí s poruchou tvorby vzruchu v srdečních síních. Tento syndrom vzniká při chybné funkci SA (sinoatriálního) uzlu, který je zodpovědný za vznik vzruchů v srdci. Typický je výskyt epizod pomalé srdeční akce, v mnoha případech střídající se s rychlou akcí.

___

___

Číst dál: Sick sinus syndrom, SSS - příznaky, projevy, symptomy

Disekce krční tepny (arteria carotis interna) - příznaky, projevy, symptomy

disekce arteria carotis interna priznaky projevy symptomyDisekce arteria carotis interna (anglicky carotid artery dissection) - spontánní disekce karotidy je relativně vzácnou, ale často přehlíženou příčinou cévní mozkové příhody, zvláště u mladých pacientů. Spontánní disekce je důsledkem trhliny v cévní stěně a následném vytvoření intramurálního hematomu.

___

___

Číst dál: Disekce krční tepny (arteria carotis interna) - příznaky, projevy, symptomy

Koarktace aorty (zúžení aorty, srdečnice) - příznaky, projevy, symptomy, fotografie, obrázek

koarktace-aorty-priznaky-projevy-symptomyKoarktace aorty (zúžení srdečnice, anglicky coarctation of the aorta) patří mezi vrozené srdeční vady. Jedná se o vadu poměrně častou. Koarktace aorty představuje zúžení aorty, které se nejčastěji vyskytuje v úseku pod odstupem levé podklíčkové tepny (a. subclavia). Takovéto zúžení aorty má za následek snížení krevního tlaku za zúžením a naopak jeho zvýšení před zúžením. Toto zúžení vede k poklesu tlaku za obstrukcí a k vzestupu tlaku před ní.

___

___

Číst dál: Koarktace aorty (zúžení aorty, srdečnice) - příznaky, projevy, symptomy, fotografie, obrázek

Ischemická choroba dolních končetin, ICHDKK - příznaky, projevy, symptomy

ischemicka-choroba-dolnich-koncetin-ichdkk-priznaky-projevy-symptomyIschemická choroba dolních končetin (zkratka ICHDKK, anglicky lower limb ischemia) Ischemická choroba dolních končetin je cévní onemocnění, které vzniká na podkladu aterosklerotického procesu postihující tepny dolních končetin. Aterosklerotický plát způsobuje postupné zužování průsvitu tepny a tedy k postupnému nedokrvení svalů a kůže v postižené oblasti.

___
___

Číst dál: Ischemická choroba dolních končetin, ICHDKK - příznaky, projevy, symptomy

Fallotova tetralogie a pentalogie - příznaky, projevy, symptomy

fallotova-tetralogie-a-pentalogie-priznaky-projevy-symptomyFallotova tetralogie (anglicky tetralogy of Fallot, TOF) patří mezi nejčastější vrozené vady srdce. Jedná se o tzv. vadu cyanotickou, což znamená, že je u ní přítomna cyanóza (modré zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným prokrvením resp. okysličením tkání). Fallotova tetralogie je charakterizována kombinací čtyř anomálií.

___
___

Číst dál: Fallotova tetralogie a pentalogie - příznaky, projevy, symptomy

Další články v této kategorii