Hematologie, hematonkologie, nemoci lymfatického systému

Castlemanova choroba - příznaky, projevy, symptomy

castlemanova-choroba-priznaky-projevy-symptomyCastlemanova choroba, lymfoidní hamartom (anglicky Castleman disease, angiofollicular lymph node hyperplasia, lymphoid hamartoma, angiofollicular lymph node hyperplasia) je onemocnění, postihující lymfatické uzliny. Toto onemocnění je pojmenováno podle amerického lékaře Dr. Benjamina Castlemana, patologa z Massachusetts General Hospital.

___

___

Číst dál: Castlemanova choroba - příznaky, projevy, symptomy

Castlemanova nemoc, lymfoidní hamartom - příznaky, projevy, symptomy

castlemanova-nemoc-lymfoidni-hamartom-priznaky-projevy-symptomyCastlemanova nemoc (hyperplazie lymfatických uzlin, lymfoidní hamartom, Castleman disease) je onemocnění , které postihuje lymfatické uzliny. Může postihnout jednu lymfatickou uzlinu, pak mluvíme o tzv. unicentrickém poškození, ale může také postihnout větší skupinu lymfatických uzlin a pak mluvíme o multicentrickém poškození lymfatických uzlin.
___
___

Číst dál: Castlemanova nemoc, lymfoidní hamartom - příznaky, projevy, symptomy

Rakovina mízních lymfatických uzlin - příznaky, projevy, symptomy

rakovina-miznich-lymfatickych-uzlin-priznaky-projevy-symptomyRakovina lymfatických (mízních) uzlin (též Hodgkinova choroba, nemoc - maligní lymfogranulom) představuje zvláštní nádorové postižení, vycházející z lymfatické tkáně. Bez terapie má smrtelný průběh. Maligní (zhoubné) lymfocyty jsou odpovědné za celkové příznaky i místní reakci. Toto onemocnění je charakteristické přítomností zvláštních buněk, které byly pojmenovány jako buňky Sternberg-Reedové (říká se jim také zrcadlové buňky či buňky vzhledu sovích očí). 
___
___

Číst dál: Rakovina mízních lymfatických uzlin - příznaky, projevy, symptomy

Aagenaesův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

aagenaesuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyAagenaesův syndrom (syndrom cholestáza-lymfedém, anglicky Aagenaes syndrome, CLS) je onemocnění, které je charakterizováno vrozenou hypoplazií lymfatických cév. Hypoplázie znamená úplné nevyvinutí některého orgánu. Toto nevyvinutí postihuje především lymfatické cévy na dolních končetinách. Aagenaesův syndrom se začíná objevovat již v dětství. Je charakteristické tvorbou lymfedému na dolních končetinách.
___
___

Číst dál: Aagenaesův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

Plazmocytom, kostižer - příznaky, projevy, symptomy

plazmocytom-kostizer-priznaky-projevy-symptomyPlazmocytom, kostižer či mnohočetný myelom (anglicky multiple myeloma) - je to zhoubné onemocnění způsobené maligní transformací B-lymfocytů, jejich klonální proliferací a akumulací terminálních vývojových stadií - plazmocytů (myelomových buněk). Ty tvoří monoklonální imunoglobuliny a další cytokiny, které způsobují neobyčejně pestré a různě intenzivně vyjádřené příznaky nemoci. Nejčastěji se nemoc projevuje osteolýzou, poruchou funkce ledvin a útlumem krvetvorby.
___

 

Číst dál: Plazmocytom, kostižer - příznaky, projevy, symptomy

Mnohočetný myelom, plazmocytom - příznaky, projevy, symptomy

mnohocetny-myelom-plazmocytom-priznaky-projevy-symptomyMnohočetný myelom je zhoubné onemocnění způsobené maligní transformací B-lymfocytů, jejich klonální proliferací a akumulací terminálních vývojových stadií - plazmocytů (myelomových buněk). Ty tvoří monoklonální imunoglobuliny a další cytokiny, které způsobují neobyčejně pestré a různě intenzivně vyjádřené příznaky nemoci. Nejčastěji se nemoc projevuje osteolýzou, poruchou funkce ledvin a útlumem krvetvorby.
___

 

Číst dál: Mnohočetný myelom, plazmocytom - příznaky, projevy, symptomy

Královská nemoc (hemofilie) - příznaky, projevy, symptomy

kralovska-nemoc-hemofilie-priznaky-projevy-symptomyHemofilie (anglicky haemophilia) patří mezi geneticky podmíněné vozené poruchy srážení krve projevující se zvýšenou krvácivostí. Tato porucha se vyskytuje majoritně u mužského pohlaví, ženy jsou pouze přenašečky a nemoc se u nich projevuje jen výjimečně. Vlastní příčinou této choroby je nedostatečná tvorba či nefunkčnost jednoho z proteinů krevní plazmy, který je zapojen do procesu srážení krve.

___

___

Číst dál: Královská nemoc (hemofilie) - příznaky, projevy, symptomy

Nemoc splašených krvinek - příznaky, projevy, symptomy

nemoc-splasenych-krvinek-priznaky-projevy-symptomyNemoc splašených krvinek neboli leukémie je zhoubné krevní onemocnění, při němž dochází v kostní dřeni k bujení a hromadění některých bílých krvinek leukocytů, zejm. jejich nezralých vývojových fází, které jsou vyplavovány do krve a mohou se hromadit i v některých jiných orgánech. Nadprodukce nádorových buněk vede k potlačení tvorby normálních krevních buněk, jejichž nedostatek způsobuje anemii, snížení obranyschopnosti s četnými infekcemi nedostatek funkčně zdatných leukocytů a krvácivé projevy z nedostatku trombocytů.
___
___

Číst dál: Nemoc splašených krvinek - příznaky, projevy, symptomy

Hemochromatóza - příznaky, projevy, symptomy

hemochromatoza-priznaky-projevy-symptomyHemochromatóza (bronzový diabetes, vrozená hemochromatóza, získaná hemochromatóza, anglicky hemochromatosis, acquired hemochromatosis, classical hemochromatosis, genetic hemochromatosis, genetic iron poisoning, hereditary hemochromatosis, iron overload disease, primary hemochromatosis, secondary hemochromatosis) je onemocnění, které je způsobené zvýšeným ukládáním železa do tkání. Železo se do nich ukládá ve formě ferritinu a hemosiderinu, což jsou zásobní formy železa v organismu.
___
___

Číst dál: Hemochromatóza - příznaky, projevy, symptomy

Hodgkinův lymfom, Hodgkinský lymfom - příznaky, projevy, symptomy

hodgkinuv-lymfom-hodgkinsky-lymfom-priznaky-projevy-symptomy-5Hodgkinova choroba (maligní lymfogranulom) Hodgkinova choroba představuje zvláštní nádorové postižení, vycházející z lymfatické tkáně. Bez terapie má smrtelný průběh. Maligní (zhoubné) lymfocyty jsou odpovědné za celkové příznaky i místní reakci. Toto onemocnění je charakteristické přítomností zvláštních buněk, které byly pojmenovány jako buňky Sternberg-Reedové (říká se jim také zrcadlové buňky či buňky vzhledu sovích očí). Postihuje převážně mladé lidi. Jednoznačná příčina nemoci není známá, ale podílet se na ní může infekce tzv. EBV (virus Ebsteina a Barrové), dále je to porušená imunitní odpověď a genetické vlivy. V diagnostice pomáhá biopsie útvaru, PET CT a laboratorní rozbory. 
___
___

Číst dál: Hodgkinův lymfom, Hodgkinský lymfom - příznaky, projevy, symptomy

Další články v této kategorii